jo coenen amsterdam

“Met de verlening van het eredoctoraat eert de Open Universiteit Nederland Jo Coenen (1949) voor zijn gehele oeuvre. Jo Coenen is een bevlogen en creatief architect en stedenbouwer. Als rijksbouwmeester (sinds november 2000) oefent hij grote invloed uit op de ‘gebouwde omgeving’ van Nederland. Geheel conform zijn uitspraak ‘small is beautiful and so is big’, omvat zijn oeuvre zowel zeer omvangrijke projecten als ook talloze kleinere.” (persbericht open univeristeit)

De wisselwerking tussen gebouw en stad staat centraal in zijn ontwerpen. Onder meer door terugkerende elementen te introduceren tracht hij tot een samensmelting te komen van de uiteenlopende ontwerpen en de bestaande context in een plan. Zijn werk wordt wel gekarakteriseerd als een ‘vriendelijk monumentalisme’ Binnen de Nederlandse architectuur treedt hij op als pleitbezorger voor meer historisch besef, meer diepgang en meer gevoel voor continuïteit. (bron architectuur.org)


Contact Details

Send a Message
Loading...
 

Vesteda toren Eindhoven

Gevel
- Marmer & Kalksteen

Vesteda toren Eindhoven De Vesteda toren in Eindhoven is gebouw van 90 meter hoog met 28 verdiepingen en is ontweropen door de architect Jo Coenen.…

More Details
2006 Garages

Maaskade Venlo

Gevel
- Marmer & Kalksteen

Woongebied Maaskade Venlo Van oudsher was de Maaskade in Venlo een onaantrekkelijk gebied voor mens en bedrijf. Het gebied overstroomde geregeld en het gaf veel…

More Details
2014 Garages