Ibelings van Tilburg

Voor Ibelings van Tilburg is iedere ontwerpopgave uniek. Ontwerpen is een proces. Iedere nieuwe opdracht wordt onderzocht op de mogelijkheden van de locatie in relatie tot het programma van eisen. Dit gebeurt in intensief overleg met de opdrachtgever en de adviseurs. De verschillende studiemodellen worden getoetst op functionaliteit, stedenbouwkundige aspecten, flexibiliteit, duurzaamheid, conceptuele kracht en haalbaarheid. Door zorgvuldige afweging worden keuzes gemaakt.

Typerend voor het werk van Ibelings van Tilburg architecten is het vermogen om een architectonisch concept te vertalen in een heldere bouwstructuur. Architecten en projectleiders werken een project in detaillering en materiaalgebruik consequent uit.

De ontwerpen kennen een grote interne ruimtelijkheid, die communicatie en ontmoetingen stimuleert en de integratie van innovatieve klimaatconcepten mogelijk maakt.
(Citaat afkomstig van de site van het bureau)


Contact Details

Cultuurhuis Doorn

Buitenvloer / -trap, Gevel
- Marmer & Kalksteen

Cultuurhuis Pléiade Doorn Dit verzamel gebouw op het gebied van cultuur van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug huisvest een theater een bibliotheek, een muziekschool, een bank…

More Details
1500 m<sup>2</sup> 2005 Garages