Architectenbureau Hoogeveen BV

Onze visie op architectuur draait om het vormgeven aan emoties en verlangens en het benutten van de kwaliteiten die liggen besloten in de bouwlocatie. Onze aanpak is onbevooroordeeld en creatief maar geworteld in traditie.

Architectuur is emotie

De ruimtelijke werking van architectuur is alleen emotioneel te ervaren door ruimte, licht en materiaal ter plaatse op al je zintuigen in te laten werken. In onze visie is ontwerpen daarom het ’regisseren‘ van licht, ruimte en materialen. Wij zijn er van overtuigd dat mensen zich prettiger voelen in een omgeving die op alle schaalniveaus ’van stoel tot stad‘ continuïteit uitstraalt. Daarom ontwerpen wij gebouwen in harmonie met hun context en maken wij zoveel mogelijk gebruik van degelijke, natuurlijke materialen die mooi verouderen.

Schoonheid heeft vele gedaanten
Schoonheid heeft talloze gedaanten (robuust, zakelijk, technisch, elegant, romantisch, natuurlijk, etc.) alleen past de ene gedaante beter bij een bepaalde locatie, functie en opdrachtgever dan de andere. Bij elke opgave zoeken wij naar de gedaante van schoonheid die het meeste recht doet aan het specifieke karakter van de plek, de wijze van gebruik, en de leefwereld van de gebruikers of bewoners.

Elke locatie heeft kwaliteit – alleen is de kwaliteit van elke locatie anders